Zadzwoń do Herd. Pomoc dla firm. Opieka informatyczna. Obsługa informatyczna firm. Oprogramowanie. Projektowanie stron www. CRM.


Dofinansowanie z UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Dofinansowanie z UE

“Stworzenie innowacyjnej platformy B2B wspierającej procesy handlowe, zarządzanie projektami i wykonawcami.”

Beneficjent: HERD
Umowa: UDA-POIG.08.02.00-14-109/14-00

Działanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu nowoczesnej platformy B2B dla branży outsourcingu IT. Innowacyjność systemu polega na wsparciu i zintegrowaniu szeregu procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami. Celem systemu jest wsparcie procesów, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych.

Wdrożenie takiego systemu pozwoli na osiągnięcie dwóch celów biznesowych projektu:

  • zwiększenie przychodów, dzięki możliwości obsługi większej ilości klientów, zamówień i wykonawców
  • zmniejszenie kosztów, dzięki możliwości stosowaniu nowoczesnych technologii do automatyzacji procesów biznesowych oraz elektronicznej wymiany informacji i dokumentów

Wdrażany system B2B obejmie szereg procesów biznesowych. Wnioskodawca wyróżnił 5 głównych procesów biznesowych (procesy o charakterze operacyjnym), które zostaną objęte systemem:

  • Proces wymiany informacji i dokumentów - automatyczne przetwarzanie i przesyłanie informacji i dokumentów pomiędzy wszystkimi partnerami.
  • Proces zarządzania wykonawcami - wsparcie i zautomatyzowanie zarządzania wykonawcami.
  • Proces zarządzania klientami i sprzedażą - wsparcie i zautomatyzowanie zarządzania klientami i sprzedażą.
  • Proces zarządzania projektami - wsparcie i zautomatyzowanie zarządzania projektami.
  • Proces rozliczania i raportowania - wsparcie i zautomatyzowanie rozliczania w formie e-dokumentów oraz generowanie raportów.

Wdrażany system B2B obejmie w pierwszej fazie łącznie 3 przedsiębiorstwa: Wnioskodawcę i 2 jego partnerów. Ponadto w ramach integracji systemów wnioskodawcy i partnerów nastąpi wdrożenie elektronicznej wymiany danych.

Mapa szybkich linków